Spring til indhold

Conditions Générales de Vente

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Præambel

Før du afgiver en ordre på siden mas-seneguier.fr, Kunden opfordres til at konsultere disse generelle salgsbetingelser samt fortrolighedspolitikken.

Artikel 1 – Definitioner

Inden for rammerne af disse almindelige salgsbetingelser, les termes suivants, begyndende med stort bogstav, eller skrevet med store bogstaver, utilisés au singulier ou au pluriel, skal have den betydning, der er defineret nedenfor :

« Mas Seneguier eller "sælgeren" : henviser til SENEGUIER Company, SAS i hovedstaden SENEGUIER, registreret hos RCS i SALON DE PROVENCE under nummer B 447 908 542, hvis hovedkontor ligger i RTE DE COUDOUX 13680 LANCON-PROVENCE

« Produkter » : betyder de produkter, der sælges af Mas Seneguier på webstedet, og som sandsynligvis vil være genstand for en ordre fra en kunde.

« websted » : henviser til hjemmesiden mas-seneguier.fr som er redigeret af Mas Seneguier og hvorpå kunder kan bestille produkterne.

« Klient » : refererer til forbrugerkunden, dvs. en fysisk person, der afgiver en ordre på et eller flere produkter(s) på webstedet til formål, der ikke falder inden for rammerne af dets kommercielle aktivitet, industriel, håndværksmæssigt, liberal eller landbrugsmæssig.

« Besøgende » : henviser til en internetbruger, der besøger en eller flere sider på webstedet.

« Bestilt » : betyder ordren med betalingsforpligtelse for Produkter afgivet af en Kunde til Mas Seneguier fra hjemmesiden.

« Konto » : betyder den individuelle konto, der er tilgængelig for enhver kunde, der ønsker at afgive en ordre på produkter fra webstedet, og som han kan oprette forbindelse til med et personligt brugernavn og adgangskode.

« Arbejdsdag » : betyder alle ugens dage fra mandag til lørdag med undtagelse af helligdage eller ikke-arbejdsdage.

« Arbejdsdag » : betyder alle ugens dage fra mandag til fredag ​​med undtagelse af helligdage eller ikke-arbejdsdage.

«Kalenderdag »: refererer til alle dage i kalenderen, Mandag til søndag inklusive helligdage og ikke-arbejdsdage.

« CGV » : henviser til disse almindelige salgsbetingelser.

Artikel 2 – Genstand

Les présentes CGV ont pour objet de définir les droits et obligations des parties dans le cadre de la vente en ligne des Produits proposés par le Vendeur à ses Clients.

T&C'erne er tilgængelige på webstedet. Elles sont expressément acceptées par le Client préalablement à toute Commande. Le Client s’engage à prendre connaissance des CGV avant de passer Commande. Le fait de passer Commande emporte l’adhésion immédiate, entière et sans réserve du Client aux CGV.

Mas Seneguier forbeholder sig retten til at ændre T&C'erne til enhver tid, den version af GCS, der gælder for en ordre, er den, der er gældende på tidspunktet for bekræftelse af ordren af ​​kunden.

Disse vilkår og betingelser vedrører kun køb foretaget af kunder i det franske fastland. (Race inkluderet) og leveres udelukkende i storbyområdet Frankrig (Race inkluderet). For alle leveringer uden for det franske fastland, send venligst en besked til følgende adresse : laurent.badre@mas-seneguier.fr

Mas Seneguier forbeholder sig retten til at ændre listen over produkter, der tilbydes på webstedet, at ændre, tilføje eller fjerne produkter.

Seules les personnes en mesure de contracter légalement peuvent commander des Produits.

Artikel 3 – Konto

Préalablement à la passation de la première Commande de Produits sur le Site, den besøgende kan åbne en konto.

At gøre dette, il doit renseigner son adresse email dans le formulaire d’inscription et un mot de passe lui sera adressé sur l’adresse email qu’il aura renseigné afin de lui permettre d’accéder à son Compte.

Så snart en kunde har afgivet en første ordre på produkter på webstedet, Mas Seneguier vil automatisk sende ham en adgangskode på den e-mailadresse, han har indtastet, som giver ham adgang til sin konto.

Fra hans Konto, han vil være i stand til at se sine seneste ordrer, indtaste en leverings- og faktureringsadresse (les informations qui sont obligatoires sont mentionnées comme telles par un astérisque) ainsi que changer son mot de passe.

Le Client s’engage à veiller à ce que les informations fournies soient toujours exactes et à jour.

Han forpligter sig til at sikre fortroligheden og sikkerheden af ​​hans brugernavn og adgangskode og ikke at tillade en tredjepart at bruge dem.. I tilfælde af mistanke om brug af hans konto af en tredjepart, han skal straks informere Mas Seneguier .

Artikel 4 - Bestil

Le Client qui dispose ou non d’un Compte peut passer une Commande d’un ou plusieurs Produits.

I overensstemmelse med gældende lovgivning, salg af alkoholholdige drikkevarer til mindreårige under alderen 18 år er forbudt, når kunden afgiver en ordre indeholdende sådanne produkter, han bekræfter at have 18 år og bekræfter, at modtageren også har 18 afsluttede år.

Il est rappelé que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. At indtage med måde.

Når han har valgt et eller flere produkter(s), le Client a la possibilité avant de valider définitivement sa Commande d’en vérifier le détail et son prix total, de la modifier et de corriger les éventuelles erreurs. Han skal også vælge adresse og leveringsmetode., et enfin valider le mode de paiement.

Le Client garantit l’exactitude des informations personnelles qu’il aura indiqué. Les informations qui sont obligatoires sont mentionnées comme telles par un astérisque.

Disse oplysninger er vigtige for behandlingen, la gestion, bekræftelsen, la livraison et la facturation de la Commande du Client.

Il devra alors prendre connaissance et accepter les présentes CGV en cochant la case prévue à cet effet pour pouvoir valider définitivement sa Commande et procéder à son paiement.

La Commande ne sera traitée qu’après validation du paiement des Produits

Mas Seneguier forbeholder sig retten til at afvise eller blokere enhver ordre, der er unormal eller ufuldstændig.

Enhver bekræftet ordre udgør et fast og endeligt salg.. Le Client bénéficie toutefois d’un droit de rétractation conformément à l’article 13 vilkår og betingelser.

For ethvert spørgsmål vedrørende opfølgning af en ordre, Kunden skal sende en e-mail til følgende adresse : laurent.badre@mas-seneguier.fr.

Artikel 5 – Ordrebekræftelse

Il recevra par email une confirmation de son paiement et de sa Commande reprenant l’ensemble des informations contractuelles de celle-ci accompagnée des CGV.

Artikel 6 – Preuve de la transaction

Computeriserede registre, conservés dans les systèmes informatiques du Vendeur dans des conditions raisonnables de sécurité, seront considérés comme les preuves des communications, des Commandes et des paiements intervenus entre les parties. L’archivage des bons de commande et des factures est effectué sur un support fiable et durable pouvant être produit à titre de preuve.

Artikel 7 – produkt information

Les Produits régis par les présentes CGV sont ceux qui figurent sur le Site du Vendeur. Ils sont proposés dans la limite des stocks disponibles.

Les caractéristiques essentielles des Produits pouvant faire l’objet d’une Commande sont indiqués sur la fiche de chaque Produit sur le Site.

Les photographies des Produits sont fournies à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

Artikel 8 – Prix

Priserne på produkter er angivet på webstedet i euro, toutes taxes comprises et hors frais de livraison.

Le Client est informé du montant des frais de livraison et du prix total de la Commande majorée de la TVA en vigueur au jour de la Commande, au plus tard avant de confirmer sa Commande et de procéder à son paiement. På intet tidspunkt, les sommes versées ne pourront être considérées comme des arrhes ou des acomptes.

Le Vendeur se réserve le droit de modifier ses prix et/ou frais de livraison à tout moment mais s’engage à appliquer les tarifs en vigueur indiqués au moment de la Commande, afhængig af tilgængelighed på den dato.

Artikel 9 – Betalingsmetode

Le Client peut prendre connaissance des moyens de paiement qui sont mis à sa disposition au plus tard au début du processus de la Commande.

Betaling sker online på siden med kreditkort. (Mastercard, Visa eller American Express) : le Client garantit qu’il est bien titulaire de la carte bancaire à débiter.

Le Vendeur utilise les services de paiement en ligne Stripe qui est une plateforme sécurisée et indépendante. Les informations relatives à la carte bancaire du Client ne sont pas transmises au Vendeur.

Si le Client ne saisit pas tous les renseignements ou des renseignements inexacts ou abandonne la saisie, ou en cas d’incident de paiement, Ordren annulleres automatisk.

Le Vendeur se réserve le droit de refuser d’honorer une Commande émanant d’un Client qui n’aurait pas réglé totalement ou partiellement une Commande précédente ou avec lequel un litige de paiement serait en cours d’administration.

Artikel 10 – Produkttilgængelighed

Sauf en cas de force majeure ou lors des périodes de fermeture de la boutique en ligne qui seront clairement annoncées sur la page d’accueil du Site. les offres des Produits présentées sur le Site sont valables tant qu’elles sont visibles sur le Site, i grænsen af ​​det tilgængelige lager.

Hvis produktet er angivet "på lager af 5 dage ", Kunden kan allerede bestille produktet, som vil blive reserveret til ham og afsendt, så snart produktet er modtaget af Mas Seneguier. Det er derfor hensigtsmæssigt at tilføje denne periode på fem (5) Kalenderdage til leveringstid.

I tilfælde af utilgængelighed af det bestilte produkt, Kunden vil hurtigst muligt blive informeret af Sælger via e-mail til den adresse, som han vil have oplyst til Sælger.

I tilfælde af at produktet er på lager igen, Sælger vil informere Kunden om det nye leveringstidspunkt. Si ce délai de livraison ne lui convient pas ou si le réapprovisionnement du Produit n’est pas possible, le Client aura alors le choix entre modifier sa Commande ou l’annuler et être remboursé.

Artikel 11 - Levering

11.1 Modalités de livraison

De bestilte produkter leveres med sporingsbrev, par Colissimo ou par Mondial.

Les Produits sont livrés à l’adresse indiquée par le Client lors de la Commande.

11.2 Leveringsforsinkelse

Les délais de livraison de Produits sont indiqués sur le Site sur les fiches des Produits, alligevel, le délai de livraison ne prendra effet qu’à compter de la validation du paiement de la Commande.

Colissimo

Fra mandag til søndag (eksklusive helligdage) : toute Commande passée avant 16 timer leveres inden for tre (3) og fem (5) Arbejdsdage.

Mondial relæ

Fra mandag til søndag (hors Jours Fériés) : enhver ordre afgivet før 16 heures est livrée dans un délai compris entre quatre (4) og otte (8) Åbne dage.

Il est rappelé que la commande est considérée comme “forbi” lorsqu’elle est validée par le paiement en ligne.

11.3 Forsinket levering

Mas Seneguier kan ikke holdes ansvarlig for en mangel eller forsinkelse i leveringen, der skyldes force majeure, til en begivenhed, der kan henføres til kunden, såsom uagtsomhed eller misligholdelse af Kundens forpligtelser, især ufuldstændige eller upræcise eller uforudsigelige og uoverstigelige kontaktoplysninger på en tredjepart uden for kontrakten.

Si la livraison est retardée ou entravée en raison d’un fait ou d’une circonstance relevant de la responsabilité du Client, tous frais consécutifs à ce retard seront à sa charge.

I tilfælde af overskridelse af leveringstiden, der ikke kan henføres til et tilfælde af force majeure eller en begivenhed, der kan henføres til kunden, Kunden kan opsige kontrakten, under de betingelser og i overensstemmelse med metoderne angivet i artikel L216-2 i forbrugerloven. Så, han må spørge Mas Seneguier ved anbefalet brev med kvittering for modtagelsen eller via e-mail til laurent.badre@mas-seneguier.fr for at foretage leveringen inden for en rimelig ekstra tid og i tilfælde af, at Mas Seneguier ikke ville have foretaget leveringen inden for denne ekstra periode, han kan derefter opsige kontrakten ved anbefalet brev med kvittering for modtagelsen eller via e-mail til laurent.badre@mas-seneguier.fr. Mas Seneguier vil derefter refundere Kunden for alle de indbetalte beløb, senest fjorten (14) dage efter den dato, hvor kontrakten blev opsagt i overensstemmelse med artikel L216-3 i forbrugerloven.

11.4 Fravær

Colissimo Hjem – sans signature

Ordren vil blive leveret direkte til din postkasse. Hvis den ikke er stor nok, og du er fraværende, en meddelelse om levering vil blive efterladt til dig, så du kan vælge en ny leveringsdato på internettet inden for seks (6) Arbejdsdage eller afhent din pakke næste dag kl. 15.00 på det posthus, du vælger.
Hvis du ikke udtrykker et valg, så kan du afhente din pakke på dit lokale posthus, inden for femten (15) Kalenderdage. Efter denne tid, din pakke vil blive returneret til os.

Colissimo Hjem – avec signature

La Commande vous sera remise contre signature. Hvis du er væk, un avis de passage vous sera déposé vous permettant de choisir sur Internet une nouvelle date de livraison dans les six (6) Jours Ouvrés ou de récupérer votre colis dès le lendemain 15h dans le bureau de poste de votre choix.
Hvis du ikke udtrykker et valg, vous pourrez alors récupérer votre colis dans votre bureau de poste de rattachement, inden for femten (15) Kalenderdage. Efter denne tid, din pakke vil blive returneret til os.

Colissimo Point Retrait

Avec Colissimo Point Retrait vous disposez de plusieurs modalités de retrait au choix pour récupérer votre colis:

til posten, vous pouvez choisir l’établissement dans lequel vous souhaitez vous faire livrer (sans passage préalable à domicile) fra 9 000 bureaux de poste disponibles partout en France métropolitaine.
Vous serez informé de la disponibilité de votre colis par SMS et e-mail. Du kan så afhente den inden for ti (10) Arbejdsdage. Efter denne tid, din pakke vil blive returneret til os.

– i Pickup relæ, du kan vælge en af 7500 commerçants de proximité du réseau Pickup, tæt på dit hjem, de votre lieu de travail ou de vacances, som du ønsker at blive leveret til
Vous serez informé de la disponibilité de votre colis par SMS et e-mail. Du kan derefter hente den i (dix) (10) Jours Ouvrables. Efter denne tid, din pakke vil blive returneret til os.

i Pickup Station skabet, vous pouvez choisir l’une des 500 consignes automatiques de retrait pour faire livrer votre colis. Indstil på din rute(gare, Metro, parkering, indkøbscentre…) de er tilgængelige 24/7(sauf consignes soumis aux horaires des galeries marchandes et zones de transports)
Vous serez informé de la disponibilité de votre colis par SMS et e-mail. Ce dernier vous précisera vos codes de retrait vous permettant de retirer votre colis pendant trois (3) Arbejdsdage. Efter denne tid, din pakke vil blive returneret til os.

Mondial relæ

MONDIAL RELAY mettra tout en œuvre pour acheminer les colis dans un délai moyen de trois (3) Jours Ouvrés à partir de la prise en charge pour une livraison en Point Relais® i Frankrig.

11.5 Reception – beskadigede pakker

Kunden skal kontrollerel i nærværelse af transportøren pakkens ydre tilstand og Produkternes tilstand.

Hvis på leveringstidspunktet, den originale emballage er beskadiget, revet i stykker, åben, le Client doit alors vérifier l’état des Produits. Hvis de er blevet beskadiget, le Client doit impérativement refuser le colis et noter une réserve sur le bordereau de livraison (pakke afvist, fordi den er åbnet eller beskadiget). Le Client doit indiquer sur le bon de livraison et sous forme de réserves manuscrites accompagnées de sa signature toute anomalie concernant la livraison (skade, Manglende produkt i forhold til følgesedlen, beskadiget pakke, Ødelagte produkter…).

Si le transporteur refuse d’attendre le déballage complet du colis pour permettre au Client de vérifier l’état de Produits, le Client doit l’indiquer sur le bon de livraison (refus par le transporteur de la possibilité de vérifier le contenu du colis).

Denne verifikation anses for at være udført, når Kunden, eller en af ​​ham bemyndiget person, underskrevet følgesedlen.

Kunden skal også informere Mas Seneguier på mail til : laurent.badre@mas-seneguier.fr inden for en maksimal periode på 48 timer.

Såfremt der ikke er taget forbehold på følgesedlen og ved åbning af pakken konstaterer kunden, at produkterne er beskadigede, Kunden skal herefter informere Mas Seneguier i 48 timer efter underskrivelsen af ​​følgesedlen ved hjælp af følgende formular :https://mas-seneguier/beskadiget-pakke/.

Han skal absolut være med:

  • Une photographie extérieur du colis avec le bordereau d’expédition visible;
  • Une photographie du contenu du colis où le calage des Produits est visible;
  • Une photographie de chaque Produit cassé;

11.6 Overførsel af risiko

Le transfert des risques de perte ou d’endommagement des Produits sera réalisé dès que le Client ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession des Produits.

Artikel 12 – Produktgaranti

Le Vendeur reste tenu à l’égard des Clients consommateurs de la garantie légale de conformité des Produits au contrat dans les conditions de l’article L217-4 et suivants du Code de la Consommation et de celle relative aux défauts cachées de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 Til 1648 et 2232 du Code Civil.

Enhver anmodning under en juridisk garanti skal sendes til Sælger via e-mail på : laurent.badre@mas-seneguier.fr.

Lorsque le Client consommateur agit en garantie légale de conformité, det er specificeret, at han :

  • drage fordel af en periode på to (2) år fra leveringen af ​​ejendommen til at handle ;
  • peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L217-9 du Code de la Consommation ;
  • est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre(24) måned efter levering af varen, sauf pour les biens d’occasion.

La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.

Il peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du Code Civil et dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du Code Civil.

I overensstemmelse med artikel L217-15 i forbrugerloven, les dispositions des articles L217-4, L217-5, L217-12 et L217-16 du Code de la Consommation ainsi que l’article 1641 og artiklens første afsnit 1648 du Code Civil sont intégralement reproduites ci-dessous :

Artikel L217-4

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Artikel L217-5

Ejendommen er i overensstemmelse med kontrakten :

1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, hvis relevant :

s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, især i reklamer eller mærkning ;

2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, bragt til sælgers kendskab, og som denne har accepteret.

Artikel L217-12

L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Artikel L217-16

Når køber spørger sælger, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, reparation dækket af garantien, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.

Artikel 1641

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, hvis han havde kendt dem.

Artikel 1648 fordybning 1

L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Artikel 13 – Ret til at trække sig tilbage

I overensstemmelse med bestemmelserne i forbrugerloven, le Client dispose d’un délai de quatorze (14) Jours Calendaires à compter de la réception des Produits pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à payer de pénalités.

Le délai commence à courir le lendemain de la réception des Produits et prend fin à l’expiration du dernier jour du délai. Si ce délai expire un samedi, en søndag eller en helligdag eller en ikke-arbejdsdag, il est prorogé jusqu’au premier Jour Ouvrable suivant.

13.1 Modalités d’exercice du droit de rétractation

At udøve fortrydelsesretten, Kunden skal inden udløbet af fristen på fjorten (14) dage, meddeler Mas Seneguier, af sin beslutning om at trække sig tilbage ved at sende ham modelfortrydelsesformularen (som fremgår af bilaget til T&C'erne og på webstedet) eller et utvetydigt udsagn.

Disse oplysninger kan gives via e-mail til følgende adresse : laurent.badre@mas-seneguier.fr et Mas Seneguier vil kvittere for modtagelsen i samme form eller ved anbefalet post med kvittering for modtagelsen til adressen på det registrerede kontor for Mas Seneguier som er specificeret i artiklen 1 samt i de juridiske meddelelser på webstedet.

Fra meddelelsen om sin beslutning om at trække sig tilbage, Kunden har endnu en periode på fjorten (14) dage at returnere produkterne til Mas Seneguier.

Omkostningerne ved at returnere produktet/produkterne(s) sont à la charge du Client.

Produktet/produkterne(s) skal/skal returneres(s) par le Client dans son état, præsentation og original emballage, neuf et en parfait état accompagnés de tous les accessoires éventuels, notices d’emploi et documentations.

I tilfælde af værdiforringelse af produktet (afgrunden, slidt, beskadiget, stribet, deform, tegn på slid…) résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir sa nature, ses caractéristiques et son bon fonctionnement, Kundens ansvar kan inddrages.

13.2 Tilbagebetale

I tilfælde af udnyttelse af fortrydelsesretten, Mas Seneguier vil refundere Kunden for alle indbetalte beløb, inklusive leveringsomkostninger (frisk at gå) og med undtagelse af returneringsomkostninger, senest fjorten (14) dage fra den dato, hvor den er informeret om sin beslutning om at trække sig tilbage.

Det er specificeret, at tilbagebetalingsdatoen kan udskydes, indtil det pågældende produkt er gendannet., den valgte dato er den første af disse fakta.

Tilbagebetalingen vil blive foretaget ved hjælp af samme betalingsmiddel, som kunden brugte til den indledende transaktion., undtagen med kundens udtrykkelige samtykke således Mas Seneguier bruge en anden betalingsmetode.

Artikel 14 – Ansvar

Mas Seneguier kan på ingen måde holdes ansvarlig for den manglende gennemførelse, brud på eller forsinkelse i opfyldelsen af ​​en af ​​dens forpligtelser, der hidrører fra disse GCS, som ville være på grund af et tilfælde af force majeure i den forstand, der er fastsat i de franske domstoles retspraksis eller en begivenhed, der kan henføres til kunden, såsom uagtsomhed eller misligholdelse af Kundens forpligtelser.

Mas Seneguier garanterer ikke, at webstedet fungerer kontinuerligt og fejlfrit og kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af brug eller utilgængelighed af webstedet, at disse skader er forudsigelige, uforudsigelige, håndgribelige eller immaterielle.

Kunden opretter forbindelse til webstedet ved hjælp af sit eget telekommunikationsudstyr. Og han anerkender, at visningen og driften af ​​webstedet i høj grad afhænger af egenskaberne ved hans computer og typen af ​​forbindelse til internetnetværket.. Mas Seneguier kan ikke holdes ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af brugen af ​​internetnetværket, såsom tab af data, indtrængen, virus…

Mas Seneguier er ikke ansvarlig for tekniske hændelser, der måtte opstå på netværk, som den ikke har kontrol over (telekommunikation, elektricitet, bank eller andre tjenesteudbydere).

Artikel 15 – Personlig data

For fuldstændig information om behandlingen af ​​personoplysninger, Kunden opfordres til at konsultere privatlivspolitikken for Mas Seneguier.

Les informations dont la saisie est obligatoire pour passer une Commande sont nécessaires au traitement de la Commande par le Vendeur. Ces informations sont collectées, enregistrées et stockées par le vendeur conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 januar 1978.

A l’exception des tiers dont l’intervention est nécessaire pour le traitement et l’exécution des Commandes notamment ceux qui assurent la livraison des Produits, le Vendeur s’engage à ne pas communiquer à des tiers les données à caractère personnelle concernant le Client sans son autorisation préalable.

Kunden har ret til indsigt, berigtigelse, sletning, à la portabilité des données à caractère personnel le concernant et d’un droit à limitation du traitement de ses données à caractère personnel.

Han kan udøve sine rettigheder ved at sende en e-mail til laurent.badre@mas-seneguier.fr eller ved anbefalet post med kvittering for modtagelsen til adressen på Sælgers hovedkontor, som er specificeret i art. 1 af GCS samt i de juridiske meddelelser på webstedet.

Artikel 16 – Delvis ikke-validering

Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales sont tenues pour non valides ou déclarées telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, de øvrige bestemmelser bevarer al deres kraft og omfang.

Article 17 Règlement des différends – Gældende lov

17.1 Mindelig opløsning

En cas de contestation ou de difficulté qui viendrait à naître entre les parties, celles-ci s’engagent à s’efforcer de rechercher un règlement amiable.

La partie initiatrice qui entend mettre en œuvre la présente clause devra adresser à l’autre une lettre recommandée avec accusé de réception ou un email, der skal forklare tvistens genstand. La partie destinataire devra répondre selon les mêmes formes dans un délai raisonnable à compter de la réception de la lettre ou de l’email. L’ensemble des diligences que les parties devront accomplir afin de parvenir le cas échéant à une résolution amiable du litige devant intervenir dans un délai de trente (30) jours francs à compter du lendemain de la date de réception de la lettre (eller e-mail) adressée par la partie initiatrice.

17.2 Mediation

I overensstemmelse med EU-forordningen 524/2013, forbrugerkunden, peut également s’adresser au portail de la Commission européenne pour la résolution des différends en ligne en accédant au lien suivant :  https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Les plaintes déposées sur cette plateforme sont transmises aux organismes de médiation français.

17.3 Loi applicable – domstol med kompetent jurisdiktion

Disse T&C'er er skrevet på fransk.. Elles ne peuvent être interprétées que dans leur version française.

Les CGV et les commandes sont soumises au droit français et en cas de litige les tribunaux français sont les seuls compétents.

En cas d’échec de la résolution amiable du litige et le cas échéant de la médiation, le Client pourra s’adresser à toute juridiction compétente de son choix.

BILAG : fortrydelsesformular

Til opmærksomhed fra Mas Seneguier – COUDOUX VEJ 13680 LANCON-PROVENCE.

I ... U.S (*) underrette dig (*) hermed min/vores (*) tilbagetrækning fra kontrakten vedrørende salg af produktet/produkterne(s) ci- under :

Bestilt på (*) :                                         / reçu le (*) :

Numéro de commande :

Navnet på (af) forbruger(s ) :

Adresse du (af) forbruger(s) :

Underskrift af (af) forbruger(s ) :

Dato :

(*) Stryk den unødvendige omtale over.